Saturday, May 12, 2012

Chicago WS vs Kansas City - Pick Chicago WS ML LOSS

RATING ***

Chicago WS vs Kansas City -Pick Chicago WS ML -145
$145 BET TO WIN $100
LOSS
Kansas City Royals atChicago White Sox
Luke Hochevar (2-3) vs. Chris Sale (3-1)
7:10 pm EDT